Giới thiệu

Trẻ em là ngọn nến thắp sáng niềm hạnh phúc của cha mẹ và thầy cô.

Thực hiện mục tiêu giáo dục mầm non, giúp trẻ em phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mĩ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào lớp một, hình thành và phát triển ở trẻ em những chức năng tâm sinh lí, năng lực và phẩm chất mang tính nền tảng, những kĩ năng sống cần thiết phù hợp với lứa tuổi, khơi dậy và phát triển tối đa những khả năng tiềm ẩn, đặt nền tảng cho việc học ở các cấp học tiếp theo và cho việc học suốt đời.

Mỗi đứa trẻ là một cá thể riêng biệt, chúng khác nhau về thể chất, tình cảm, xã hội, trí tuệ, hoàn cảnh gia đình, văn hóa và tâm lý. Do đó, mỗi trẻ em có hứng thú, cách học và tốc độ học tập khác nhau và chúng cần môi trường học tập thực sự tốt làm bước đệm bền vững để phát triển. Trẻ học bằng chơi tốt nhất khi có người lớn hỗ trợ và mở rộng những gì chúng đang hứng thú và đang thực hiện...

Xem thêm

New Material Shows the reduced Down on College Training and Reasons Why You Have To Take Steps At this moment

By andinguyen | Tháng Mười Hai 13, 2018

The Background of University or college Coursework Refuted An ordinary higher education lessons is a number of credits so you may imagine 8 to 12 numerous hours of groundwork regular from 1 school. Regardless of the reason why, elderly yr …

The Lost Secret of Coursework Producing Support

By andinguyen | Tháng Mười Hai 9, 2018

Within the united kingdom, school, college together with university learners need assistance with coursework when they’re

Key Pieces of Rewrite My Essay

By andinguyen | Tháng Mười Hai 9, 2018

The Basic Facts of Rewrite My Essay In the event you were assigned with a particular subject, make it even more thought-provoking by deciding upon a fresh standpoint and an original stance. Even if you previously have an opinion about …

Key Pieces of Rewrite My Essay

By andinguyen | Tháng Mười Hai 9, 2018

The Basic Facts of Rewrite My Essay In the event you were assigned with a particular subject, make it even more thought-provoking by deciding upon a fresh standpoint and an original stance. Even if you previously have an opinion about …

The Discomfort of Essay On the net Posting

By andinguyen | Tháng Mười Hai 9, 2018

For numerous considerations, they will get pro classes paper editors to perform the tasks. At present, however, they search for nearly everything they need or need to have on-line. Oftentimes, they really want an escape plans B. Awesome on line …

The Discomfort of Essay On the net Posting

By andinguyen | Tháng Mười Hai 9, 2018

For numerous considerations, they will get pro classes paper editors to perform the tasks. At present, however, they search for nearly everything they need or need to have on-line. Oftentimes, they really want an escape plans B. Awesome on line …

The Lost Secret of Coursework Producing Support

By andinguyen | Tháng Mười Hai 9, 2018

Within the united kingdom, school, college together with university learners need assistance with coursework when they’re

Key Pieces of Rewrite My Essay

By andinguyen | Tháng Mười Hai 9, 2018

The Basic Facts of Rewrite My Essay In the event you were assigned with a particular subject, make it even more thought-provoking by deciding upon a fresh standpoint and an original stance. Even if you previously have an opinion about …

The Discomfort of Essay On the net Posting

By andinguyen | Tháng Mười Hai 9, 2018

For numerous considerations, they will get pro classes paper editors to perform the tasks. At present, however, they search for nearly everything they need or need to have on-line. Oftentimes, they really want an escape plans B. Awesome on line …

The Importance of Conclusion Lab Report

By andinguyen | Tháng Mười Hai 6, 2018

It might be complicated to attain accurate randomization in clinic. In end is like wise the section in that you establish you’ve indeed. Really, it truly is simpler to create a falsehood than prove an reality. State your hypothesis, or …